Kεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή μας λειτουργία, κατέχει η κοινωνική υπευθυνότητα. Στόχος μας είναι να είμαστε ως εταιρία, ένας ενεργός, κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης, ενώ επιδιώκουμε με στοχευμένες δράσεις και υπευθυνότητα, να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική κάρτα διελεύσεων ΑΜΕΑ, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο, δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.
 
Με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας που παρέχεται δωρεάν, οι δικαιούχοι ολοκληρώνουν ατελώς τις διελεύσεις τους, από όλους τους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, γρήγορα, εύκολα και χωρίς καμία καθυστέρηση!
Επισημαίνουμε εδώ ότι από την 31η Αυγούστου 2020, οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑΜΕΑ θα αποτελούν το μοναδικό μέσο ατελούς διέλευσης των δικαιούχων από τους σταθμούς διοδίων που λειτουργούν και διαχειρίζονται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός.
Για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΕΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των 2 όψεων του Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ, µε τυπωμένα και ευκρινή τα παρακάτω:
o Αριθμός μητρώου Δελτίου Στάθμευσης
o Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.) στο οποίο αντιστοιχεί το Δελτίο Στάθμευσης
o Στοιχεία της υπηρεσίας έκδοσης του Δελτίου Στάθμευσης
o Τη σφραγίδα που βρίσκεται επάνω στη φωτογραφία του Δελτίου Στάθμευσης
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου
3. Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο ανήκει το Δελτίο Στάθμευσης
Για δικαιούχους με Κηδεμόνα, Συμπαραστάτη, Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την κατάθεση των δικαιολογητικών, πέραν των παραπάνω 1 & 3, απαιτούνται επιπλέον:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία ανά περίπτωση:
• Κηδεμόνας- >Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Συμπαραστάτης -> Αντίγραφο Απόφασης Δικαστικής συμπαράστασης
• Ανάδοχος -> Αντίγραφο Εντολής αναδοχής
2. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα, συμπαραστάτη, ανάδοχου
* Οι Ανάπηροι Πολέμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπορούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Αν την κατάθεση των δικαιολογητικών αναλάβει τρίτο εξουσιοδοτημένο άτομο, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω:
1. Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα (Υπεύθυνη Δήλωση)
2. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου
Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής
Καταθέστε το αίτημά σας γρήγορα, εύκολα και ηλεκτρονικά!
1ο βήμα: Επιλέξτε κατηγορία: ΑΜΕΑ, Ανάπηρος Πολέμου ή Κηδεμόνας, Συμπαραστάτης, Ανάδοχος, 3ο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2ο βήμα: Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
3ο βήμα: Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προσοχή! Για να γίνει δεκτό το αίτημα, πρέπει να επισυνάψετε το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται.
«NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784, 16 Μαρτίου 2021, Αρ. Φύλλου 40
 Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 
«Άρθρο 34 Στάση και στάθμευση 2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται: ιστ) σε θέση όποβρίσκεταικεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή/και οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών»
Με δεδομένο τον νόμο όλοι οι Δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή του ως εξής: Α) τοποθετώντας σήμανση στα όρια των ραμπών όσο και σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι οδηγοί στη νέα αυτή πρόβλεψη του Κ.Ο.Κ. Β) μεταφέροντας τα όρια των υπαρχουσών οριοθετημένων σε πολλούς Δήμους, θέσεων στάθμευσης σε απόσταση 0,50 μ. από τα όρια των ραμπών. Οι υπάρχουσες σηματοδοτημένες θέσεις στάθμευσης «ακουμπάνε» τα όρια των ραμπών.
Ηλεκτρονική Κάρτα ΑΜΕΑ για την ατελή διέλευση από τα διόδια
Kεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή μας λειτουργία, κατέχει η κοινωνική υπευθυνότητα. Στόχος μας είναι να είμαστε ως εταιρία, ένας ενεργός, κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης, ενώ επιδιώκουμε με στοχευμένες δράσεις και υπευθυνότητα, να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική κάρτα διελεύσεων ΑΜΕΑ, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο, δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑμεΑ
Γενικά: Στους κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης πρέπει να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης με την ανάλογη σήμανση, αποκλειστικά για αναπηρικά αυτοκίνητα και σε ποσοστό 5% ΟΛΩΝ των θέσεων στάθμευσης – κατοίκων και επισκεπτών.
Επισημάνεται ότι όταν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ σε δημόσια κτήρια πρέπει
α) Όταν ευρίσκονται σε υπόγειο χώρο να εξυπηρετούνται από προσβασιμο ανελκυστήρα, οι θέσεις να γειτνιάζουν με αυτόν και η πορεία του ΑμεΑ από τη θέση στάθμευσης ως τον ανελκυστήρα να είναι και αυτή προσβάσιμη και ελεύθερη εμποδίων.
β)Όταν βρίσκονται σε υπαίθριο χώρο δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο απο 50μ από την προσβάσιμη είσοδο και στη διαδρομή του ΑμεΑ και εδώ πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κίνηση.
Η σχετική νομοθεσία ςίναι η ακόλουθη:
1. Άρθρο 26 παράγραφος 6 του Ν. 4067/2012 (NOK 2012)»Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων»
Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων …………. καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού* του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Σχεδιάζοντας για Όλους”, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
-*Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ:
2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50Χ5,00μ).
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες παράλληλοι με το πεζοδρόμιο πρέπει να αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το μήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 6,00μ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα από δύο σταθμευμένα -το ένα πίσω από το άλλο- αυτοκίνητα.
Για την σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο θα πρέπει να κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.
Όταν οι χώροι στάθμευσης εξυπηρετούν κάποιο κτίριο που στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, θέατρα, κινηματογράφους κλπ τότε θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να βρίσκονται στην μικρότερη δυνατή απόσταση από αυτά - ει δυνατόν λιγότερο από 50μ- και να εξασφαλίζεται η αυτόνομη μετακίνηση και μεταφορά τους από τους χώρους στάθμευσης στην προσβάσιμη από αυτά είσοδο του κτιρίου. Σε περιπτώσεις χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν ειδικούς χώρους, όπως πχ αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα κλπ, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την ύπαρξη ειδικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σημεία όσο το δυνατόν πλησιέστερα και σε αποστάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 300μ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ειδικό μεταφορικό μέσο (πχ όχημα χαμηλού δαπέδου με ράμπα επιβίβασης) από τους χώρους στάθμευσης στους ειδικούς αυτούς χώρους, για την μεταφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.
Η αναλογία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι 5% επί του συνόλου των προβλεπομένων θέσεων και τουλάχιστον μία θέση σε περιπτώσεις μικρών χώρων στάθμευσης.
Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση, καθώς και το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο, όσο και επι του δαπέδου, σε αυτή δε την θέση θα απαγορεύεται η στάθμευση άλλων αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση τοποθέτησης παρκομέτρων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τοποθετούνται σε θέσεις προσιτές από όλους τους χρήστες και τα εμποδιζόμενα άτομα ειδικότερα, οι δε μηχανισμοί χειρισμού τους να βρίσκονται σε μια ζώνη υψών από 0,90 ως 1,20μ από το δάπεδο.
Εξυπακούεται ότι, όπου αυτό είναι εφικτό , θα προβλέπεται η ύπαρξη θέσης στάσης, διαστάσεων ικανών να εξυπηρετήσει εμποδιζόμενο άτομο, εμπρός στην προσβάσιμη από αυτό είσοδο. Στην θέση αυτή θα απαγορεύεται η στάθμευση οιουδήποτε οχήματος και θα προβλέπεται η κατάλληλη σήμανση, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο όσο και επιδαπέδια.
park1
 
park2
 
park3
 
park4
 
park5
 
park6
 
park7
 
park8
 
park9
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας

Κουντουριώτου 5
τ.κ. 66100, Δράμα
Τηλ. - Fax: 25210 39059
Κιν. 6970 400665

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Χάρτη

Ο καίρος στη Δράμα